ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
6,500تومان
1 سال
13,000تومان
1 سال
7,000تومان
1 سال
.com
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.net
194,000تومان
1 سال
194,000تومان
1 سال
194,000تومان
1 سال
.org
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
.in
170,000تومان
1 سال
170,000تومان
1 سال
170,000تومان
1 سال
.co
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
.us
118,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال
.shop
471,000تومان
1 سال
471,000تومان
1 سال
471,000تومان
1 سال
.eu
35,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.name
147,700تومان
1 سال
147,700تومان
1 سال
147,700تومان
1 سال
.tv
810,000تومان
1 سال
810,000تومان
1 سال
810,000تومان
1 سال
.xyz
32,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
.win
82,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.pro
95,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.info
235,000تومان
1 سال
235,000تومان
1 سال
235,000تومان
1 سال
.site
48,000تومان
1 سال
480,000تومان
1 سال
480,000تومان
1 سال
.club
188,000تومان
1 سال
188,000تومان
1 سال
188,000تومان
1 سال
.asia
199,000تومان
1 سال
199,000تومان
1 سال
199,000تومان
1 سال
.biz
227,000تومان
1 سال
227,000تومان
1 سال
227,000تومان
1 سال
.me
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
.de
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده